Tarieven Fysiotherapie vanaf 01 Januari 2021

Deze tarieven gelden voor patiënten die niet of onvoldoende zijn verzekerd voor fysiotherapie. Wij hebben contracten met alle verzekeraars.

“Uw herstel onze zorg” concept

Zitting Fysiotherapie (30 min)                 € 34,00

Screening                                             € 12,50

Intake en onderzoek na screening           € 33,00

Intake en onderzoek na verwijzing          € 42,00
Screening en intake en onderzoek           € 45,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek    € 48,00

Niet nagekomen afspraak                       € 25,00

Telefonisch consult (10 min)                   € 12,50

Fitheidsscan                                         € 38,00

Toeslag behandeling aan huis                  € 10,00

Toeslag behandeling in instelling             € 7,00

Letselschade brieven                              € 75,00

*  U kunt uw afspraak kosteloos annuleren indien u dit uiterlijk 24uur van te voren doet, anders wordt deze bij u in rekening gebracht.   
Uw verzekeraar vergoed een niet nagekomen afspraak niet.

Lutkelant 2

9679 VE Scheemda

Telefoon: 0597-592157

www.fysioplazascheemda.com

fysio@sportenbeautyplaza.com